Obțineți bani înapoi la fiecare achiziție!

Termeni și condiții

Articolul I.
Dispoziții generale

 1. Aceste condiții de afaceri reglementează drepturile și obligațiile părților care rezultă din încheierea unui contract la distanță între vânzător și cumpărător, al cărui obiect este vânzarea și cumpărarea de bunuri prin intermediul magazinului online www.butikmoda.ro
 2. Obiectul acestor condiții comerciale este definirea drepturilor și obligațiilor părților care rezultă din contractul de cumpărare și furnizarea de informații în conformitate cu Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, transpusă prin OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în comercializarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului.
 3. Acești termeni și condiții de afaceri sunt întocmite în conformitate cu:
  Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic, transpusă prin Legea 365/2002 privind comerțul electronic și Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, transpusă prin OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în comercializarea de bunuri sau furnizarea de servicii pe baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului și de modificare și completare a anumitor acte normative
 4. Acești termeni de afaceri sunt afișați pe site-ul web www.butikmoda.ro și pot fi astfel arhivate și reproduse de către cumpărători.
 5. Prin trimiterea unei comenzi, cumpărătorul confirmă că a înțeles bine termenii de afaceri, înțelege conținutul lor și este de acord cu aceștia fără nici o reținere.
 6. Acești termeni și condiții fac parte integrantă din contractul de cumpărare specificat în art. 1 par. 1 din acești Termeni și condiții. În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul încheie un contract de cumpărare în scris, în care cad de comun acord cu termeni diferiți față de acești Termeni și condiții, prevederile contractului de cumpărare vor fi prioritare față de Termenii și condițiile generale.
 7. Înainte de încheierea contractului de achiziționare, părțile pot conveni să modifice acești Termeni și condiții, garantând astfel egalitatea părților.

Articolul II
Definiții și explicarea termenilor

 1. Vânzătorul este operatorul de magazin online www.butikmoda.ro:

  Denumirea comercială: V a E, s.r..o
  Înregistrată în: Registrul comercial de pe lângă Tribunalul județean din Prešov, Slovacia
  Secțiunea: S.r.o, nr. de înregistrare 59110 / L
  Sediul social: Karpatská 2260/21, 08901 Svidník, Slovacia
  Nr. Înmatriculare.: 47 174 757
  CIF: 2022508939
  Cod Unic de Înregistrare SK2023782112
  email: info@butikmoda.ro
  tel .: 0040 759 675 919
 2. Cumpărătorul este o persoană fizică sau juridică care achiziționează produse sau utilizează servicii, fie ca consumator, fie ca persoană juridică.
 3. Cumpărătorul este în sensul legislației în vigoare privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată (denumită în continuare "Legea privind protecția consumatorilor"), o persoană fizică care, prin încheierea și executarea unui contract de consum, nu acționează ca o persoană juridică.
 4. Un contract de consum este orice contract, indiferent de forma juridică încheiată de furnizor cu consumatorul.
 5. Prin contractul la distanță, se înțelege un contract între vânzător și consumator care este negociat și încheiat exclusiv prin cel puțin unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a consumatorului, în special prin utilizarea site-ului web, a poștei electronice, a telefonului, a faxului sau a catalogului cu produsele în ofertă.
 6. Relațiile juridice dintre vânzător și cumpărătorul consumator care nu sunt reglementate în mod expres de acești termeni și condiții sunt reglementate de dispozițiile relevante din Codul civil astfel cum a fost modificat (denumit în continuare "Codul civil"), legislația în vigoare privind protecția consumatorilor în achiziționarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului și de modificare a unor acte, astfel cum au fost modificate prin legislația ulterioară și alte reglementări corespunzătoare.
 7. Cumpărătorul persoană juridică este în sensul Codului comercial:
  • persoană înregistrată în Registrul Comerțului.
  • persoană care desfășoară activități comerciale ca PFA,
  • persoană care desfășoară activități pe o altă bază decât o licență comercială în temeiul unor reglementări speciale.
  • persoană fizică care desfășoară o activitate în domeniul producției agricole și este înregistrată într-o reglementare specială.
 8. Organul de control este:

  Inspecția Comercială Slovacă (SOI)
  Inspectoratul SOI pentru Regiunea Prešov
  Obrancov mieru 6, 080 01 Presov 1
  Direcția supraveghere
  Departamentul de control tehnic al produselor și al protecției consumatorilor
  E-mail: pr@soi.sk

Articolul III
Închiderea unui contract de cumpărare

 1. Produsele pot fi comandate prin intermediul magazinului online www.butikmoda.ro.
 2. Contractul de cumpărare se încheie prin trimiterea unei comenzi cu caracter obligatoriu de către cumpărător și prin confirmarea acesteia de către vânzător.
 3. Comanda are caracter obligatoriu.
 4. Prin trimiterea unei comenzi, consumatorul confirmă că este conștient de faptul că trebuie achitat prețul de cumpărare.
 5. Imediat după înregistrarea unei comenzi obligatorii, vânzătorul va confirma încheierea contractului de cumpărare prin email. Confirmarea încheierii unui contract de cumpărare nu afectează contractul sub nici o formă. Contractul astfel încheiat este obligatoriu, modificarea sau rezilierea acestuia este posibilă numai prin înțelegere între cele două părți sau din motive legale.
 6. Confirmarea încheierii contractului de cumpărare conține, în special, informații cu privire la denumirea și specificația bunurilora a căror vânzare face obiectul contractului, detalii privind prețul mărfurilor sau a altor servicii, data livrării, numele și locul livrării mărfurilor, condițiile de livrare, metoda de livrare a mărfurilor la locul convenit de către cumpărător, detalii despre vânzător.
 7. Cumpărătorul are dreptul de a anula o comandă obligatorie fără a da nici un motiv. Clientul poate anula comanda prin email sau prin telefon. Anularea comenzii va fi confirmată de vânzător prin telefon sau prin email, fără întârzieri nejustificate.
 8. Contractul de cumpărare încheiat între vânzător și cumpărător este arhivat de către vânzător timp de cel puțin cinci ani pentru a-l îndeplini cu succes și pentru a-și îndeplini obligațiile vânzătorului care decurg din legislația specifică. Contractul de achiziție nu este deschis altor persoane terțe.

Articolul IV
Drepturile și obligațiile părților contractuale

 1. Obiectul contractului de achiziție sunt drepturile și obligațiile părților.
 2. Vânzătorul are obligția în special să:
 3. furnizeze consumatorului informații în conformitate cu dispozițiile relevante din Legea generală în vigoare și Legea privind protecția consumatorilor în ce privește vânzarea de bunuri sau servicii pe baza unui contract la distanță cu vânzătorul și a unui contract negociat în afara spațiului comercial
  • ambaleze bunurile pentru transport, astfel încât să nu fie expuse unor daune în timpul transportului,
  • livreze bunurile comandate către consumator la locul stabilit de acesta și în cel mai scurt timp posibil,
  • transmită cel târziu odată cu bunurile, cumpărătorului toate documentele necesare pentru preluarea și utilizarea corespunzătoare a bunurilor în conformitate cu legislația relevantă.
 4. Vânzătorul are dreptul să primească în timp util prețul de achiziție.
 5. Vânzătorul are dreptul să se retragă din contract dacă nu este în măsură să livreze bunurile cumpărătorului în timp util, în special datorită lichidării stocului sau indisponibilității bunurilor. Anularea comenzii va fi notificată clientului prin telefon sau e-mail, iar în cazul plății prețului de cumpărare sau a unei părți din acesta în avans, fondurile vor fi rambursate în termen de 15 zile în contul desemnat de client, cu excepția cazului în care ambele părți se înțeleg altfel.
 6. Cumpărătorul are obligația:
  1. să preia mărfurile la locul de destinație în timp util.
  2. să plătească vânzătorului prețul convenit de cumpărare până la data scadentă, inclusiv costurile de livrare, cu excepția cazului în care părțile au convenit că costurile de livrare a bunurilor sunt suportate de vânzător.
  3. să confirme în nota de livrare preluarea mărfurilor cu semnătura sa sau cu semnătura unei persoane desemnate de acesta cu preluarea achiziției
 7. Cumpărătorul este conștient de faptul că, în cazul încălcării obligațiilor contractuale care decurg din contractul de cumpărare, acesta este răspunzător în conformitate cu legislația în vigoare privind daunele cauzate vânzătorului prin această încălcare.
 8. Cumpărătorul trebuie să ia în considerare că Termenii şi condiţiile de afaceri sunt guvernate de legile Republicii Slovace.
 9. Orice litigii care decurg din contractul de cumpărare la care sunt atașați acești Termeni și condiții vor fi tratate numai conform legilor aplicabil valabile pe teritoriul Republicii Slovace.

Articolul V
Prețul bunurilor sau al serviciilor

 1. Prețurile produselor sunt cotate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA) la nivelul statutar și la nivelul altor impozite.
 2. Cumpărătorul are posibilitatea de a se familiariza cu perioada în timpul căreia vânzătorul este obligat să respecte oferta sa.
 3. Vânzătorul este obligat să respecte oferta sa, inclusiv prețul mărfurilor pe toată prerioada de timp în care mărfurile sunt publicate pe site-ul web.
 4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețul mărfurilor în cazul unor erori evidente. Vânzătorul va notifica fără întârziere cumpărătorului modificarea prețului, fie prin confirmarea comenzii, fie prin anularea acesteia.
 5. Prețul final este prețul sumar indicat în formularul de comandă, înainte de expedierea comenzii. Prețul final este menționat cu TVA, cu alte taxe și comisioane (cum ar fi taxele de livrare) pe care cumpărătorul trebuie să le plătească pentru a obține bunurile. Acest preț poate fi modificat numai prin înțelegerea reciprocă a celor două părți.
 6. Dovada plății și a transacției comerciale este o factură care este atașată la colet, în timp ce aceasta servește și ca certificat de garanție și notă de livrare.

Articolul VI
Taxele de livrare și ambalare

 1. Costul transportului și plății, în funcție de oferta curentă. Le găsiți aici: https://www.butikmoda.ro/doprava-zadarmo.

Articolul VII
Condiții de plată

 1. Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de achiziție convenit în contractul de cumpărare, inclusiv costurile de livrare. Părțile pot conveni ca costurile de livrare să fie suportate de vânzător.
 2. Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de achiziție convenit în contractul de cumpărare în termenul scadent, dar cel mai târziu la livrarea bunurilor.
 3. Cumpărătorul poate plăti pretul de cumpărare în următoarele moduri:
  • plata online cu cardul
  • ramburs în numerar la livrare - cumpărătorul plătește prețul bunurilor la livrarea de către compania de curierat.

Articolul VIII
Condiții de livrare

 1. Vânzătorul se angajează să livreze bunurile comandate cumpărătorului în termen de 5 zile de la data confirmării comenzii. Dacă mărfurile nu pot fi livrate în perioada specificată, părțile vor cădea de acord asupra unei perioade de livrare suplimentare.
 2. Vânzătorul are bunurile din ofertă în stoc. Mărfurile vor fi expediate în 24 de ore. Produsele comandate până la ora 11:00 într-o zi lucrătoare sunt de obicei expediate în aceeași zi. Livrarea este în următoarele 2 -3 zile lucrătoare de la expediere.
 3. Vânzătorul informează cumpărătorul cu privire la expedierea mărfurilor prin email. În cazul în care mărfurile nu sunt livrate cumpărătorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data expedierii mărfurilor, acesta trebuie să contacteze vânzătorul prin email la adresa info@butikmoda.ro.
 4. Cumpărătorul se obligă să ridice bunurile în locul specificat în comandă, personal, sau să asigure preluarea mărfurilor de o persoană autorizată de acesta.
 5. La ridicarea mărfurilor, se recomandă ca cumpărătorul sau persoana autorizată de acesta să verifice cu atenție integritatea ambalajului. În caz de deteriorare vizibilă a coletului, sau a produsului se recomandă ca acesta să fie refuzat. Dacă totuși clientul decide să ridice coletul deteriorat, se recomandă ca acesta să scrie la fața locului cu transportatorul (curierul) un raport privind defectele găsite, cauzate în timpul transportului.
 6. La ridicarea bunurilor, cumpărătorul sau persoana autorizată de acesta are obligația să semneze preluarea bunurilor.
 7. Cumpărătorul este conștient că, în caz de încălcare a obligației de a prelua bunurile în mod corespunzător și la timp, Vânzătorul are dreptul la despăgubiri pentru daunele suferite în legătură cu această încălcare, în conformitate cu legislația în vigoare. La expirarea termenului de 14 zile de la data la care cumpărătorul a fost obligat să preia bunurile, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare și să vândă bunurile unei terțe părți.
 8. În cazul în care datorită absenței cumpărătorului la locul specificat în contractul de cumpărare va fi necesară o a doua livrare, vânzătorul își rezervă dreptul de a retransmite bunurile cumpărătorului numai după achitarea prețului de achiziție integral și a costurilor de livrare.
 9. În cazul în care vânzătorul nu respectă contractul deoarece mărfurile comandate nu pot fi livrate, el are obligația să informeze fără întârziere cumpărătorul consumator și să returneze prețul plătit pentru bunuri sau un avans în termen de 15 zile dacă vânzătorul și cumpărătorul nu cad de acord altfel.

Articolul IX.
Dreptul de proprietar și transferul riscului de deteriorare a mărfurilor

 1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor după achitarea prețului integral de cumpărare pentru bunuri.
 2. Riscul de deteriorare a bunurilor trece la cumpărător în momentul livrării bunurilor sau atunci când nu sunt livrate în timpul util, în momentul în care vânzătorul îi permite să dispună de bunuri dar cumpărătorul nu a preluat încă bunurile.

Articolul X
Retragerea din contract

 1. Retragerea din contractul de cumpărare a unui cumpărător care este consumator final, este reglementată de prevederile relevante conform legislației în vigoare. privind protecția consumatorului în ce privește comercializarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului.
 2. Consumatorul are dreptul să se retragă dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract încheiat în afara sediului vânzătorului în termen de 14 zile de la data:
  • preluării bunurilor
  • încheierea unui contract de servicii
  • încheierea unui contract de furnizare a unui conținut electronic care nu este furnizat pe un suport fizic.
 3. Se consideră că bunurile au fost preluate de consumator în momentul în care consumatorul sau o terță parte desemnată de acesta, cu excepția transportatorului, preia toate părțile din mărfurile comandate sau
  • în cazul în care, bunurile comandate de consumator într-o singură comandă sunt livrate separat, în momentul primirii mărfurilor care au fost livrate ca ultimele,
  • în cazul în care, furnizarea bunuri constă din mai multe bucăți sau piese, atunci când ultima bucată sau ultima piesă este preluată de consumator,
  • în cazul în care, mărfurile se livrează în mod repetat pe o perioadă determinată, în momentul primirii primei tranșe de bunuri.
 4. Consumatorul se poate retrage din contract chiar înainte de începerea perioadei de retragere.
 5. Consumatorul își poate exercita dreptul de a se retrage din contract cu vânzătorul fie în scris pe o foaie de hârtie sau sub forma unei înregistrări pe un alt suport durabil. Consumatorul poate utiliza formularul de retragere din contract disponibil pe site.
 6. Perioada valabilă pentru rezilierea contractului este considerată a fi menținută dacă notificarea de reziliere a fost trimisă vânzătorului cel târziu în ultima zi a perioadei menționate.
 7. Consumatorul are obligația să returneze mărfurile sau să le predea vânzătorului sau persoanei împuternicite de vânzător să preia bunurile în termen de cel mult 14 zile de la data retragerii. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul sugerează să preia mărfurile personal sau prin intermediul unei persoane autorizate să facă acest lucru. Perioada de timp menționată la prima propoziție se consideră păstrat în cazul în care mărfurile au fost predate spre expediție cel târziu în ultima zi a perioadei.
  Consumatorul trimite bunurile către vânzător la următoarea adresă:

  Butikmoda.ro
  Anghel I Saligny nr. 40, Urgent Cargus
  Oradea 410085, Jud. Bihor

  Produsele returnate trebuie să fie în stare originală, completă cu etichetă și ambalajul original, dacă a fost prezent , nu trebuie purtate, spălate, parfumate, utilizate sau deteriorate. Rețineți că produsele livrate pot fi utilizate numai în scopuri de probare - comparabile cu probarea într-un magazin clasic. În cazul deteriorării produselor prin utilizarea ulterioară, ne rezervăm dreptul de a solicita despăgubiri. Trebuie să plătiți numai pentru eventuala pierdere de valoare a produselor dacă această pierdere de valoare este cauzată de manipulări care nu sunt necesare pentru a examina natura, caracteristicile și funcționarea produselor.
 8. Vânzătorul va restitui consumatorului, fără întârzieri nejustificate, în termen de 14 zile de la data livrării notificării de retragere, toate plățile primite de acesta în baza contractului, inclusiv costurile de transport, de livrare precum și alte costuri și cheltuieli. Returnăm banii numai în contul bancar pe care îl furnizați în formular. Vânzătorul are obligația de a le restitui consumatorului în același mod pe care consumatorul l-a folosit pentru plata comenzii. Acest lucru nu exclude dreptul consumatorului de a conveni cu vânzătorul asupra unei alte metode de plată, în cazul în care nu se percep costuri suplimentare consumatorului.
 9. La rezilierea contractului, vânzătorul nu este obligat să restituie plata consumatorului înainte de livrarea mărfurilor sau până când consumatorul returnează bunurile înapoi vânzătorului, cu excepția cazului în care vânzătorul sugerează ca mărfurile să fie ridicate personal sau prin intermediul unei persoane autorizate să o facă.
 10. Vânzătorul nu este obligat să plătească costuri suplimentare consumatorului dacă consumatorul optează în mod explicit pentru o altă metodă de livrare, cum ar fi cea mai ieftină metodă de livrare normală oferită de vânzător. Costurile suplimentare reprezintă diferența dintre costurile de livrare alese de consumator și costul celei mai ieftine metode de livrare normale oferite de vânzător.
 11. În cazul retragerii din contract, consumatorul suportă costurile de returnare a bunurilor vânzătorului sau persoanei împuternicite de vânzător să preia bunurile și, în cazul retragerii din contractul la distanță, și costul returnării bunurilor.
 12. În cazul rezilierii, consumatorul este răspunzător de faptul că valoarea bunurilor scade dacă acestea sunt tratate într-un mod care să nu fie necorespunzător pentru a se putea stabili proprietățile și funcționalitatea acestora.
 13. Vânzătorul recomandă cumpărătorului să asigure financiar returnarea bunurilor. Riscul de deteriorare a mărfurilor returnate este suportat de cumpărător până în momentul preluării mărfurilor de către vânzător.
 14. În cazul în care cumpărătorul nu livrează o notificare de retragere din contract cel târziu odată cu bunurile, vânzătorul îi va solivita să trimită prin e-mail datele lipsă sau să trimită anterior documentele solicitate. În cazul în care consumatorul nu prezintă o notificare de retragere din contract sau nu furnizează datele lipsă în perioada solicitată, vânzătorul își rezervă dreptul de a nu procesa returnarea produsului.
 15. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu ridica bunurile trimise de cumpărător cu plata pentru transport la livrare.
 16. Atunci când împreună cu mărfurile a fost livrat și un cadou/ri, cumpărătorul este conștient de faptul că, contractul de cadou încheiat între părți este legat direct de acest contract de cumpărare. În cazul în care cumpărătorul se folosește de dreptul său de a se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou își pierde valabilitatea și cumpărătorul va fi obligat să returneze împreună cu bunurile returnate și cadourile aferente acestora.
 17. Returnarea unei părți a bunurilor sau a schimbului lor nu reprezintă o retragere din contract în sensul prezentului act. Aceasta este o modificare suplimentară a comenzii. Această modificare a comenzii nu este reglementată de prezenta lege. Este un acord între cumpărător și vânzător. Acest acord poate fi încheiat în cel mult 14 zile după ce mărfurile sunt predate cumpărătorului. Este voluntar, nu se aplică asupra lui nici o lege.
 18. Retragerea din contract de către un cumpărător care este persoană juridică este reglementată de prevederile relevante ale Codului comercial.

Articolul XI
Răspunderea vânzătorului pentru defecte

 1. Reglementarea juridică a răspunderii vânzătorului pentru defecte este reglementată de Codul civil.
 2. Vânzătorul este responsabil pentru defectele pe care mărfurile le au la preluarea de către cumpărător. Pentru articolele folosite, acesta nu este responsabil pentru defectele cauzate prin folosire sau uzură. Pentru articolele vândute la un preț mai mic, vânzătorul nu este responsabil pentru un defect pentru care a fost negociat un preț mai mic.
 3. Dacă nu este vorba de produse perisabile sau de bunuri uzate, vânzătorul este responsabil pentru defectele care apar după ce articolul a fost preluat pe durata perioadei de garanție (garanție).
 4. Perioada de garanție este de 24 de luni. În cazul în care durata de viață a bunului este evidentă de pe ambalajul sau instrucțiunile atașate acestuia, perioada de garanție nu expiră înainte de expirarea acestei perioade.
 5. La cererea cumpărătorului, vânzătorul are obligația de a furniza garanția în scris (certificatul de garanție). Dacă natura mărfurilor o permite, este suficient să fie emisă o dovadă de cumpărare în locul certificatului de garanție - factura.
 6. Certifcatul de garanție include identificarea vânzătorului (numele și prenumele, denumirea companiei sau numele vânzătorului, sediul social sau locul de desfășurare a activității sale), conținutul garanției, domeniul și termenii acesteia, perioada de garanție și datele solicitate pentru revendicarea garanției. Dacă certificatul de garanție nu conține toate detaliile, acest lucru nu anulează garanția.
 7. Certificatul de garanție poate fi reprezantat și de o dovadă a achiziției - factura, care servește și ca notă de livrare.
 8. Perioada de garanție începe să decurgă de la preluarea mărfurilor de către cumpărător.
 9. La ridicarea mărfurilor, se recomandă ca cumpărătorul sau persoana autorizată de acesta să verifice cu atenție dacă ambalajele în care sunt ambalate mărfurile nu sunt deteriorate. În caz de deteriorare vizibilă a coletului, sau a produsului se recomandă ca acesta să fie refuzat. Dacă totuși clientul decide să ridice coletul deteriorat, se recomandă ca acesta să scrie la fața locului cu transportatorul (curierul) un raport privind defectele găsite, cauzate în timpul transportului.
 10. Garanția nu acoperă uzura normală, deteriorarea mecanică, utilizarea incorectă a produsului.
 11. Culoarea reală a produsului poate varia de culoarea prezentată pe imaginile de pe site-ul vânzătorului în funcție de condițiile de iluminare în care a fost creată fotografia produsului și de setările și ilustrațiile de pe monitor. Accesoriile produsului, cum ar fi fermoare, butoane, pandantive etc. ... pot avea mici diferențe de formă, culoare sau nuanță de culoare.

Articolul XII
Regulamentul de reclamații

I.
Dispoziții introductive

 1. Acest Regulament de reclamații reglementează modul și locația reclamațiilor, procedura de soluționare a litigiilor și modul în care se efectuează reparațiile în garanție. Acestea se referă la bunurile și serviciile vândute de către vânzător consumatorului. Reclamațiile vor fi prelucrate în conformitate cu acest Regulament de reclamații, sub rezerva drepturilor legale și ale consumatorilor, conform legislației în vigoare Legea nr. 40/1964 Z.z.. Codul civil, legislației ulterioare, Legea nr. 250/2007 Z.z. privind protecția consumatorilor și de acest Regulament de reclamații.
 2. Acest Regulament de reclamații face parte integrantă din acești Termeni și condiții.
 3. Acest regulament de reclamație se aplică la bunurile achiziționate de către cumpărătorul care este consumator final de la vânzătorul:

  a. Denumirea comercială: V a E, s.r..o
  Înregistrată în: Registrul comercial de pe lângă Tribunalul județean din Prešov, Slovacia
  Secțiunea: S.r.o, nr. de înregistrare 59110 / L
  Sediul social: Karpatská 2260/21, 08901 Svidník, Slovacia
  Nr. Înmatriculare.: 47 174 757
  CIF: 2022508939
  Cod Unic de Înregistrare SK2023782112
  email: info@butikmoda.ro
  tel .: 0040 759 675 919
 4. Consumatorul de aprovizionare este în sensul § 2 a) Legii. nr. 250/2007 Z. z. privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată (denumită în continuare "Legea privind protecția consumatorilor"), o persoană fizică care, în momentul încheierii și executării unui contract de consum, nu acționează în cadrul activității sale economice, profesionale sau profesionale.
 5. Un contract de consum este orice contract, indiferent de forma juridică încheiată de furnizor cu consumatorul.
 6. Prin contractul la distanță, se înțelege un contract între vânzător și consumator care este negociat și încheiat exclusiv prin cel puțin unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a consumatorului, în special prin utilizarea site-ului web, a poștei electronice, a telefonului, a faxului sau a catalogului cu produsele în ofertă.
 7. Prin încheierea contractului de cumpărare și acceptarea bunurilor, cumpărătorul este de acord cu acest Regulament de reclamații și Termenii și condițiile vânzătorului.
 8. Preluarea mărfurilor de către o persoană juridică este momentul predării către vânzător, respectiv primul transportor. Preluarea bunurilor de către cumpărătorul final este momentul primirii bunurilor de la vânzător sau, de la transportator.
 9. Organul de control este:
  Inspecția Comercială Slovacă (SOI)
  Inspectoratul SOI pentru Regiunea Prešov
  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
  Direcția supraveghere
  Departamentul de control tehnic al produselor și al protecției consumatorilor
  E-mail: pr@soi.sk

II.
Garanție, condiții de garanție

 1. Reglementarea juridică a răspunderii vânzătorului pentru defecte este reglementată de § 619 și Codul civil.
 2. Vânzătorul este responsabil pentru defectele pe care mărfurile le au la preluarea de către cumpărător. Pentru articolele folosite, acesta nu este responsabil pentru defectele cauzate prin folosire sau uzură. Pentru articolele vândute la un preț mai mic, vânzătorul nu este responsabil pentru un defect pentru care a fost negociat un preț mai mic.
 3. Dacă nu este vorba de produse perisabile sau de bunuri uzate, vânzătorul este responsabil pentru defectele care apar după ce articolul a fost preluat pe durata perioadei de garanție (garanție).
 4. Perioada de garanție este de 24 de luni. În cazul în care durata de viață a bunului este evident de pe ambalajul sau instrucțiunile atașate acestuia, perioada de garanție nu expiră înainte de expirarea acestei perioade.
 5. La cererea cumpărătorului, vânzătorul are obligația de a furniza garanția în scris (certificatul de garanție). Dacă natura mărfurilor o permite, este suficient să fie emisă o dovadă de cumpărare în locul certificatului de garanție.
 6. Certifcatul de garanție include identificarea vânzătorului (numele și prenumele, denumirea companiei sau numele vânzătorului, sediul social sau locul de desfășurare a activității), conținutul garanției, domeniul și termenii acesteia, perioada de garanție și datele solicitate pentru a revendicarea garanției. Dacă certificatul de garanție nu conține toate detaliile, acest lucru nu anulează garanția.
 7. Certificatul de garanție poate fi reprezantat și de o dovadă a achiziției - factura, care servește și ca notă de livrare.
 8. Perioada de garanție începe să decurgă de la preluarea mărfurilor de către cumpărător.
 9. Se recomandă ca la ridicarea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul sau persoana autorizată să verifice integritatea ambalajului în care sunt ambalate mărfurile. Este recomandabil ca coletul care, conține mărfuri vădit deteriorate să fie refuzat. În cazul în care cumpărătorul preia un colet deteriorat de la transportator, se recomandă ca acesta să scrie la fața locului cu transportatorul (curierul) un raport privind defectele constatate, cauzate în timpul transportului.
 10. Cumpărătorul are dreptul să refuze preluarea unui colet care nu este în conformitate cu contractul de cumpărare.
 11. Informația privind coletul incomplet sau deteriorat va fi trimisă la adresa de email info@butikmoda.ro fără întârzieri nejustificate .

III.
Regulamentul de reclamații

 1. Prevenție. La alegerea bunurilor, tipul și mărimea selectată a produsului trebuie să corespundă nevoilor clientului. Înainte de a cumpăra produsul, clientul va lua în considerare scopul utilizării, versiunea, compoziția materialului și modul în care au fost prelucrate mărfurile. Numai bunurile bine selectate din punct de vedere al funcționalității, sortimentului și mărimii prezintă împlinirea condițiilor în scopul utilizării acestora. Pe parcursul perioadei de utilizare a bunurilor achiziționate, este necesar ca clientul să acorde o atenție suficientă instrucțiunilor de bază privind utilizarea bunurilor. În special, este necesar să se ia în considerare toți factorii care afectează în totalitate funcționalitatea și durata de viață a produsului, cum ar fi: utilizarea excesivă a produsului, utilizarea produsului în scopuri necorespunzătoare. O altă condiție necesară pentru menținerea stării bune a mărfurilor și a funcționalității lor este întreținerea lor regulată. Trebuie reținut faptul că, întreținerea incorectă sau inadecvată a bunurilor reduce foarte mult funcționalitatea și durabilitatea acestora. Compania V & E, s.r.o oferă clienților săi materiale informative cu suficiente informații necesare pentru îngrijirea corespunzătoare a tuturor tipurilor de bunuri vândute.
  Perioada de garanție nu poate fi confundată cu durata de viață a bunurilor, o perioadă în care, atunci când sunt utilizate în mod corespunzător și întreținute corespunzător, bunurile pot, având în vedere proprietățile lor, scopul propus și diferențele în intensitatea utilizării acestora, să reziste mult mai mult timp decât este perioada de garanție.
 2. Garanția nu se aplică daunelor suferite prin:
  • deteriorarea mecanică a bunurilor (tăierea, ruperea, pierderea pieselor, ruperea pieselor)
  • utilizarea bunurilor în condiții de temperatură necorespunzătoare prin umiditate, efecte chimice și mecanice ale mediului asupra utilizării acestuia,
  • tratarea necorespunzătoare sau neglijența îngrijirii bunurilor,
  • încărcarea sau utilizarea excesivă, contrar principiilor generale,
  • elemente naturale sau o putere mai mare.
 3. Garanția nu se aplică defectelor la bunuri cauzate de utilizarea bunurilor de către cumpărător, uzură.
  Garanția nu acoperă în special următoarele daune asupra bunurilor:
  1. deformarea sau alte modificări vizuale și funcționale care se datorează uzului obișnuit al acestora în timpul perioadei de garanție sau sunt proprietățile normale ale materialului utilizat,
  2. uzura - deteriorare datorată selecției incorecte a mărimii, nerespectării principiilor scopului și întreținerii necorespunzătoare de îmbrăcăminte.
  3. deteriorare mecanică (de exemplu ruperea sau tăierea materialului, deteriorarea fermoarelor, butoanele etc.)
  4. modificări funcționale și de aspect ale bunurilor și ale părților acestora, datorate uzurii normale în timpul perioadei de garanție,
  5. deteriorarea bunurilor ca urmare a efectelor de uleiuri, motorină, benzină și alte substanțe agresive.
  6. pentru articolele de îmbrăcăminte la care, în timpul perioadei de garanție, au fost efectuate orice reparații și modificări care nu au legătură cu întreținerea sau uzura de rutină,
  7. colorarea excesivă la transpirație crescută sau utilizarea de deodorante sau detergenți agresivi,
 4. În cazul în care cumpărătorul este consumatorul final, el își poate exercita dreptul la îndepărtarea daunelor în perioada de garanție la vânzător în conformitate cu termenii de revendicare prevăzuți de legea în vigoare Nr. 40/1964 Z. z. din Codului civil, astfel cum a fost modificată, Legea nr. 250/2007 Coll. privind protecția consumatorilor și de acest Regulament de reclamații.
 5. Vânzătorul este responsabil pentru defectele bunurilor evidente imediat la preluarea acestora de către cumpărător.Cumpărătorul are dreptul de a revendica defectele bunurilor în timpul perioadei de garanție.
 6. În cazul unui defect care poate fi eliminat, cumpărătorul are dreptul de a fi înlăturat gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să elimine defectul fără întârzieri nejustificate. În loc de înlăturarea defectului, cumpărătorul poate cere schimbarea bunurilor sau dacă defectul se referă doar la o parte a bunurilor, înlocuirea piesei dacă prin aceasta vânzătorul nu suportă costuri excesive în raport cu prețul mărfurilor sau cu gravitatea defectului. În loc să înlăture defectul, vânzătorul poate înlocui întotdeauna produsul defect cu unul impecabil dacă aceasta nu îi provoacă cumpărătorului dificultăți serioase.
 7. Dacă există o defecțiune care nu poate fi eliminată și împiedică folosirea corectă a produsului, cumpărătorul are dreptul de a schimba bunurile defecte sau are dreptul de a se retrage din contract. Aceleași drepturi se aplică cumpărătorului dacă există defecte care pot fi înlăturate, dacă cumpărătorul nu poate folosi în mod corespunzător produsul datorită defectelelor după reparație sau pentru mai multe defecte. În cazul altor defecte care nu pot fi eliminate, cumpărătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare din prețul articolului.
 8. Consumatorul are dreptul de a solicita o reclamația în scris la adresa vânzătorului:

  Butikmoda.ro
  Anghel I Saligny nr. 40, Urgent Cargus
  Oradea 410085, Jud. Bihor

  Dreptul la răspundere pentru erori trebuie să fie exercitat în perioada de garanție. Revendicarea trebuie să fie aplicată fără întârzieri nejustificate de îndată ce defectul a avut loc în termen de cel mult șase luni de la descoperirea defectului. Orice întârziere în timp ce bunurile sunt utilizate și în ciuda defectului poate duce la o extindere a defectului, la deteriorarea bunurilor și poate fi un motiv pentru refuzul unei plângeri.
 9. La revendicarea unei reclamații, se recomandă cumpărătorului să trimită formularul de reclamație completat, copia documentului fiscal care dovedește achiziționarea bunurilor și nota de livrare ("documentele necesare") la adresa de mai sus, împreună cu mărfurile defecte.
 10. Se recomandă ca cumpărătorul, în formularul de reclamație să introducă următoarele informații:
  • datele de identificare ale cumpărătorului,
  • numărul de comandă electronică,
  • o descriere a bunurilor pe care cumpărătorul le revendică, indicând codul, culoarea, dimensiunea, cantitatea și prețul,
  • o descriere a defectelor revendicate
  • denumirea băncii și codul IBAN al contului bancar al cumpărătorului,
  • data completării și semnătura cumpărătorului.
 11. La returnarea mărfurilor, acestea trebuie să fie ambalate astfel încât să se evite deteriorarea acestora în timpul transportului. Deteriorarea bunurilor în timpul transportului poate duce la neacceptarea plângerii. Bunurile trebuie trimise fie sub forma unui pachet, fie sub formă de plic.
 12. Vânzătorul recomandă cumpărătorului să asigure financiar bunurile returnate. Riscul de deteriorare a bunurilor care face obiectul unei reclamații este suportat de cumpărător până la momentul primirii bunurilor de către vânzător.
 13. Dacă cumpărătorul nu livrează documentele necesare împreună cu bunurile pe care dorește să le revendice, vânzătorul va solicita prin email cumpărătorului să completeze datele lipsă sau să trimită documentele lipsă prin email.
 14. În cazul în care vânzătorul nu reușește să contacteze cumpărătorul în mod repetat sau cumpărătorul nu răspunde solicitării vânzătorului prin email în termen de 30 de zile de la data primirii mărfurilor de către vânzător și nu livrează documentele lipsă și astfel face imposibilă procedura de revendicare, vânzătorul își rezervă dreptul de a nu continua procesarea reclamației. Dacă este posibil, mărfurile vor fi returnate pe cheltuiala cumpărătorului înapoi către cumpărător la adresa indicată în comandă.
 15. Dacă împreună cu documentele solicitate nu se află și mărfurile care fac obiectul unei reclamații, vânzătorul își rezervă dreptul de a nu procesa soluționarea problemei în cauză și se presupune că, cumpărătorul nu intenționează să revendice bunurile.
 16. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu ridica bunurile trimise de cumpărător cu plata pentru transport la livrare.
 17. Vânzătorul are obligația să determine imediat modul de soluționare a reclamației, în cazuri complexe nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data revendicării, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a condiției produsului sau a serviciului, în cel mult 30 de zile de la depunerea cererii. După ce a stabilit modul în care va fi soluționată reclamația, aceasta va fi soluționată imediat, în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată ulterior. Cu toate acestea, reclamația nu poate fi soluționată în termen de mai mult de 30 de zile de la data revendicării. După termenul limită pentru soluționarea reclamațiilor, consumatorul are dreptul să se retragă din contract sau are dreptul de a schimba produsul pentru un produs nou.
 18. Timpul de la revendicarea dreptului de înlăturare a defectelor până la rezilierea procedurii de revendicare nu este luat în considerare în perioada de garanție. În cazul înlocuirii cu un produs nou, noua perioadă de garanție începe să decurgă de la primirea acestuia.
 19. Atunci când se revendică o reclamație de către un consumator în primele 12 luni de la cumpărare, vânzătorul poate respinge revendicarea prin refuz doar pe baza unei hotărâri a experților. Indiferent de rezultatul analizei profesionale, consumatorul nu poate fi obligat să acopere costul analizei profesionale sau alte costuri legate de aceasta.
 20. În cazul unei reclamații din partea consumatorului după 12 luni de la cumpărare, și dacă vânzătorul a respins soluționarea reclamației, vânzătorul este obligat să precizeze cumpărătorului unde poate trimite produsul pentru o expertiză profesională. În cazul în care produsul este trimis pentru expertiză spre persoana vizată, cheltuielile legate de expertiza profesională, precum și toate celelalte cheltuieli aferente, sunt suportate de vânzător, indiferent de rezultatul expertizei profesionale. Dacă consumatorul, printr-o expertiză profesională, demonstrează răspunderea vânzătorului pentru un defect, acesta poate să reaplice reclamația la vânzător. Perioada de garanție nu decurge și în timpul expertizei profesionale. Vânzătorul are obligația să plătească consumatorului în termen de 14 zile de la revendicarea tuturor costurilor suportate pentru expertiza profesională toate costurile aferente care au fost suportate de cumpărător. Resolicitarea reclamației nu poate fi refuzată.
 21. Vânzătorul trebuie să confirme imediat consumatorului cererea sa de revenicare. Dacă o confirmare nu poate fi trimisă imediat, ea trebuie trimisă fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu odată cu documentul privind soluționarea reclamației. O confirmare a unei cereri de soluționare a revendicărilor nu trebuie să fie transmisă dacă, consumatorul are capacitatea de a dovedi cererea într-un alt mod.
 22. Cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor (în special a cheltuielilor legate de transport) suportate de acesta în legătură cu exercitarea drepturilor de revendicare pentru defecte și care au fost efectuate într-o manieră reală și eficientă.
 23. În cazul în care, după livrarea bunurilor, cumpărătorul constată discrepanțe între bunurile livrate și factură sau deteriorarea bunurilor, acesta va notifica imediat vânzătorul prin e-mail la info@butikmoda.ro sau telefonic la tel. +40 759 675 919.
  În caz contrar, reclamația poate fi respinsă ulterior din acest motiv.

Articolul XIII.
Soluționarea litigiilor

 1. Relațiile juridice care apar între vânzător și cumpărător în legătură cu utilizarea magazinului online și încheierea unei relații contractuale sunt reglementate de legislația în vigoare al Republicii Slovace.
 2. Părțile contractuale au convenit că, în cazul unui litigiu, acesta va fi soluționat confrom legislației UE în vigoare, transpuse în legislația valabilă pe teritoriul Republicii Slovace.
 3. În cazul unui litigiu între vânzător și cumpărător, consumatorul este îndreptățit să contacteze vânzătorul cu o cerere de despăgubire dacă consumatorul nu este mulțumit de modul în care se solicită plângerea sau dacă consideră că vânzătorul și-a încălcat drepturile. Cererea de despăgubire poate fi trimisă prin e-mail la info@butikmoda.ro sau prin poștă la adresa vânzătorului. Dacă vânzătorul a răspuns în mod negativ cererii sau a respins-o în termen de 30 de zile de la data expedierii, consumatorul are dreptul să depună o cerere de soluționarea alternativă a litigiilor către una din Entitățile alternative de soluționare a litigiilor.
 4. Condițiile alternative de soluționare a litigiilor sunt reglementate de Legea nr. 391/2015 Z z. privind soluționarea alternativă a litigiilor.
 5. Consumatorul poate prezenta o propunere de deschidere a unei soluționări alternative de soluționare a litigiului la entitatea competentă a SAL, care este o persoană juridică înregistrată la Ministerul de Interne al Republicii Slovace sau la Inspecția Comercială Slovacă (www.soi.sk).
 6. Consumatorul poate depune o plângere și prin platforma alternativă de soluționare a litigiilor operată de UE. Plângerea poate fi depusă prin completarea formularului online la http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Dreptul de alegere între entitățile alternative de soluționare a litigiilor este pe seama consumatorului.
 7. Soluționarea alternativă a litigiului de către una dintre entitățile alternative de soluționare a litigiilor poate fi solicitată numai de către consumator. Un consumator este o persoană fizică care, în cursul încheierii contractului nu acționează ca persoană juridică ci este un consumator final.
 8. Soluționarea alternativă a litigiilor se referă numai la litigiile care apar în urma contractelor la distanță.
 9. O entitate SAL poate refuza cererea de soluționare a litigiului în cazuri legale, de exemplu dacă valoarea cuantificată a litigiului nu depășește 20 EUR sau dacă consumatorul depune o propunere după un an de la data primirii răspunsului negativ al vânzătorului sau după expirarea termenului de 30 de zile al cererii.
 10. În principiu, soluționarea alternativă a litigiilor este gratuită. Organul de soluționare alternativă a litigiilor poate percepe consumatorului o taxă pentru inițierea unei soluții alternative de soluționare a litigiilor până la cel mult 5 EUR.
 11. Organul de soluționare alternativă a litigiilor procedează la soluționarea alternativă a litigiilor astfel încât litigiul să fie soluționat cât mai repede posibil, împiedică întârzierea inutilă, acționează din punct de vedere economic și fără sarcini inutile și disproporționate asupra părților în litigiu și asupra altor persoane; dacă este posibil, utilizează, în special, mijloace telefonice și electronice de comunicare.
 12. Entitatea de soluționare alternativă a litigiilor reziliază o soluționare alternativă a litigiilor în termen de 90 de zile de la începerea acesteia. În cazuri deosebit de complexe, Entitatea de soluționare alternativă a litigiilor poate prelungi perioada de timp menționată în prima propoziție cu 30 de zile, chiar și în mod repetat. Entitatea de soluționare alternativă a litigiilor este obligată să informeze fără întârziere părțile cu privire la prelungirea perioadei prevăzute în a doua teză, împreună cu indicarea motivului prelungirii prioadei de timp.
 13. În cazul în care litigiul nu este încheiat între părțile în litigiu și entitatea SAL bazată pe faptele pe care le găsește într-o soluționare alternativă a litigiilor poate concluziona în mod rezonabil că, vânzătorul a încălcat drepturile consumatorului în temeiul normelor privind protecția consumatorilor, încheind o soluție alternativă a litigiului prin emiterea unui aviz motivat fără caracter obligatoriu.

Articolul XIV
Valabilitatea contractului

 1. Contractul de cumpărare este încheiat pe o perioadă limitată de timp, cu respectarea deplină a obligațiilor ambelor părți care rezultă din contractul de cumpărare și a acestor Termeni și condiții de afaceri, care fac parte integrantă din acesta.

Articolul XV
Politica de confidențialitate

 1. Informațiile despre persoanele afectate (cumpărătorii) sunt prelucrate de către operator în conformitate cu legea UE în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificată.
 2. Cumpărătorul este conștient de faptul că, Operatorul procesează datele cu caracter personal ale acestuia în conformitate cu legea UE 2016/679 în vigoare privind protecția datelor ( GDPR) și prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 18/2018 Z.z . pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul contractului de achiziție.
 3. Cumpărătorul poate să-și dea acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal care vizează numele, prenumele, domiciliul și datele de contact în scopuri de marketing (trimiterea de informații despre reduceri, noutăți, oferte) în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificată.
 4. Condițiile de prelucrare a datelor personale de către operator sunt specificate pe site-ul www.butikmoda.ro în secțiunea Politica de confidențialitate.

Articolul XVI

Schimb de bunuri cu un voucher

 
Acest serviciu este oferit cumpărătorului în mod automat.
Este furnizat de la 15 la 90 de zile de la preluarea bunurilor de către cumpărător.
Aceasta nu este o retragere din contract în sensul legii. Nu există nicio pretenție legală la aceasta și nu este posibilă aplicarea acesteia prin mijloace legale.
Retragerea din contract în termen de 14 zile nu este afectată de acest serviciu.
 
Condiții de utilizare a serviciului:
 
Furnizorul va furniza serviciul automat clientului dacă cumpărătorul:
 
a) Nu s-a retras din contractul de cumpărare a produsului în termen de 14 zile de la data primirii mărfii.
b) Nu a deteriorat sau degradat în niciun fel bunurile comandate prin utilizare sau depozitare.
c) Nu a scos identificatorul produsului (eticheta) și are ambalajul original al produsului.
d) Consumatorul dovedește dreptul la serviciu cu bonul fiscal original de cumpărare.
e) Bunurile expediate de acesta vor ajunge la depozitul vânzătorului.
 
Consecințele utilizării serviciului:
 
În cazul în care cumpărătorul îndeplinește toate condițiile serviciului „Schimb de mărfuri pentru un voucher”, vânzătorul va returna consumatorului întregul preț de achiziție al produsului sub forma unui voucher pentru achiziționarea altor bunuri. În acest moment, nu mai este posibilă retragerea din serviciul furnizat. Vânzătorul (furnizorul de servicii) devine astfel proprietarul bunurilor returnate.
Acest voucher nu poate fi schimbat cu numerar. Voucherul este trimis consumatorului electronic, i.e. din. prin e-mail. Voucherul conține un cod unic pe care consumatorul îl poate folosi o singură dată direct în coșul de cumpărături în câmpul „Cod cupon”. Valoarea voucherului poate fi utilizată doar cu o singură achiziție. În cazul în care prețul mărfurilor este mai mare, cumpărătorul este obligat să-l plătească. În cazul în care valoarea produsului achiziționat este mai mică decât valoarea voucherului, vânzătorul nu returnează niciun ban cumpărătorului. Valabilitatea voucherului este de 6 luni de la trimiterea acestuia către cumpărător. Prin utilizarea acestui serviciu, cumpărătorul este de acord cu toți termenii serviciului furnizat.
 

Articolul XVII
Voucherele cadou

Un voucher cadou cu un cod unic poate fi trimis cumpărătorului în format electronic prin e-mail. Valabilitatea voucherului cadou este de 6 luni după cumpărare și poate fi aplicată oricăror bunuri oferite pe www.butikmoda.ro. Voucherul trebuie utilizat în valoarea sa totală la o singură comandă. Contravaloarea voucherului nu poate fi rambursată în numerar.

Banii nu pot fi rambursați dacă prețul bunurilor achiziționate nu depășește valoarea totală a voucherului cadou.

Voucherele cadou nu pot fi  înlocuite în schimbul unui numerar.

Cum se utilizează un voucher cadou:
Pur și simplu plasați articolul selectat în coș și introduceți un cod unic care v-a fost trimis în format electronic prin e-mail.

Trebuie să introduceți codul voucher-ului în caseta de sub lista de bunuri aflate în coș.

 1. Cu excepția cazului în care operatorul magazinul declară în mod expres altfel, voucherele cadou nu se pot aplica în mod repetat.
 2. Cuponul cadou nu poate fi returnat.
 3. Dacă voucherul cadou are o perioadă de valabilitate limitată, cumpărătorul are dreptul să folosească voucherul cadou numai înainte de expirarea acestuia. Vânzătorul nu oferă numerar sau orice altă modalitate de compensare a valorii unui voucher cadou neutilizat.
 4. Voucher-ul cadou nu poate fi schimbat pe bani. Dacă cumpărătorul selectează bunuri la un preț mai mic decât valoarea voucherului cadou, acesta nu are dreptul la diferența de preț până la valoarea voucherului cadou sau la un voucher nou pentru restul valorii voucherului inițial.
 5. În cazul în care voucherul este aplicat contrar regulilor operatorului pentru utilizarea voucherelor cadou în cauză, operatorul are dreptul de a refuza voucherul astfel eliberat și de a se retrage din contractul de cumpărare încheiat. În cazul interpretării ambigue a regulilor privind utilizarea unu voucher cadou, sunt valabile regulile interpretate de operator.

 

Articolul XVIII
Dispoziții finale

 1. Acești Termeni și condiții se aplică în modul stabilit pe site-ul www.butikmoda.ro în ziua expedierii comenzii de către cumpărător, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.
 2. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând acești Termeni și condiții, dacă acest lucru este impus de o schimbare a politicii de afaceri sau a legislației aplicabile.
 3. Acești Termeni și condiții sunt dezvoltate de V & E, s.r.o pentru magazinul online aflat pe www.butikmoda.ro și sunt protejate conform legislației UE în vigoare, în special Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic, transpusă prin Legea 365/2002 privind comerțul electronic și Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, transpusă prin OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor. Fără consimțământul autorului, este interzisă folosirea în orice mod a lucrării acestuia, în special, copierea, publicarea, modificarea, distribuirea sau utilizarea în alt mod a acesteia.

 

Acești Termeni și condiții intră în vigoare din data de 03.01.2023.